"Beste Vrienden van de koers,

als Goede Doelen Stichting werven we fondsen t.b.v. het Nederlandse wielrennen, in de ruimste zin. Er zijn heel veel goede doelen waarvoor mensen zich inzetten en waaraan veel wordt gedoneerd. Ook "op de fiets" wordt er nogal wat geld ingezameld voor tal van goede doelen. Dat is bewonderenswaardig en het geeft aan dat Nederlanders bereid zijn om anderen te steunen. Naast al die bestaande goede doelen is nu de tijd aangebroken om ook onze eigen wielersport als "Goed Doel" te beschouwen en te verzekeren van een succesvolle, degelijke toekomst.  Als "koers-genieters" kunnen we niet alleen genieten van het Nederlandse wielrennen. Bij dat genieten hoort "out of the box gedacht" ook het in woord en daad steunen van het Nederlandse wielrennen. Dit ten behoeve van de werving, de opleiding en de talentbegeleiding van jonge renners. Vanaf de start tot (eventueel) het allerhoogste niveau. Niet afhankelijk van enkele grote sponsoren, maar er samen, als échte liefhebbers voor zorgen dat we over 10 jaar nog steeds kunnen genieten van onze dames en heren klasbakken in klassiekers en grote rondes. In ons eigen belang, want het wielrennen levert heel veel vertier op, maar zeker ook in het belang van alle huidige en toekomstige generaties renners en rensters. Door de digitalisering en globalisering is het aloude "business-model" niet langer zaligmakend. Een goed doel voor het wielrennen is een uniek model Van, Voor en Door de Vrienden van de koers."

Niels van Elzakker, voorzitter  Stichting Vrienden van de koers

Wat doet Stichting Vrienden van de koers ?

In het kort komt het hier op neer: we zorgen er voor dat met name particulieren, maar ook bedrijven, overheden en instellingen eenvoudig kunnen doneren aan Stichting Vrienden van de koers (SVVDK). Ook richten wij ons tot organisaties van evenementen of initiatiefnemers van acties, zoals bijvoorbeeld toertochten. Zij doneren vaak een deel van hun opbrengst aan een goed doel. Stichting Vrienden van de koers is hét goede doel dat zorgt voor behoud van de wielersport in Nederland.

Verenigingen en organisaties van wedstrijden kunnen bij SVVDK een aanvraag indienen voor een bijdrage. Uiteraard hangt het te verdelen bedrag af van de hoeveelheid donateurs/sponsors en het te besteden bedrag. Tevens ondersteunen we culturele instellingen die de geschiedenis van wielersport levend houden. Op termijn kan een SVVDK cycling-team als "Moving billboard" in wedstrijden en media het goede doel promoten en donateurs werkelijk deel uit laten maken van "de koers". Met de start van de stichting in juli 2020, is het streven om in het voorjaar van het seizoen 2021 te beschikken over een budget waar we mee kunnen beginnen met het realiseren van onze doelen. Zie ook Besteding Fonds

Stichting Vrienden van de koers is een goed doel dat geheel onafhankelijk is opgericht ter ondersteuning van het wielrennen in Nederland. De stichting heeft zich ten doel gesteld om zoveel mogelijk middelen te werven voor de wielersport in het algemeen en voor de jeugd in het bijzonder. Er is (nog) geen verbintenis of verplichting ten opzichte van welke organisatie of bond dan ook. SVVDK heeft in de voorwaarden opgenomen dat alleen verenigingen die aangesloten zijn bij de KNWU in aanmerking kunnen komen voor ondersteuning. Voor toerclubs geldt dat zij ingeschreven moeten zijn bij de Kamer van koophandel. SVVDK staat open voor input van iedereen die zich betrokken voelt bij de koers. Neem dus gerust contact met ons op.