Wat doet Stichting Vrienden van de koers ?

In het kort komt het hier op neer: we zorgen er voor dat met name particulieren, maar ook bedrijven, overheden en instellingen eenvoudig kunnen doneren aan Stichting Vrienden van de koers (SVVDK). Ook richten wij ons tot organisaties van evenementen of initiatiefnemers van acties, zoals bijvoorbeeld toertochten. Zij doneren vaak een deel van hun opbrengst aan een goed doel. Stichting Vrienden van de koers is hét goede doel dat zorgt voor behoud van de wielersport in Nederland.

Verenigingen en organisaties van wedstrijden kunnen bij SVVDK een aanvraag indienen voor een bijdrage. Uiteraard hangt het te verdelen bedrag af van de hoeveelheid donateurs/sponsors en het te besteden bedrag. Tevens ondersteunen we culturele instellingen die de geschiedenis van wielersport levend houden. Op termijn kan een SVVDK cycling-team als "Moving billboard" in wedstrijden en media het goede doel promoten en donateurs werkelijk deel uit laten maken van "de koers". Met de start van de stichting in juli 2020, is het streven om in het voorjaar van het seizoen 2021 te beschikken over een budget waar we mee kunnen beginnen met het realiseren van onze doelen. Zie ook Besteding Fonds

Stichting Vrienden van de koers is een goed doel dat geheel onafhankelijk is opgericht ter ondersteuning van het wielrennen in Nederland. De stichting heeft zich ten doel gesteld om zoveel mogelijk middelen te werven voor de wielersport in het algemeen en voor de jeugd in het bijzonder. Er is (nog) geen verbintenis of verplichting ten opzichte van welke organisatie of bond dan ook. SVVDK heeft in de voorwaarden opgenomen dat alleen verenigingen die aangesloten zijn bij de KNWU in aanmerking kunnen komen voor ondersteuning. Voor toerclubs geldt dat zij ingeschreven moeten zijn bij de Kamer van koophandel. SVVDK staat open voor input van iedereen die zich betrokken voelt bij de koers. Neem dus gerust contact met ons op.